FILES TO DOWNLOAD

DRUKI RECENZJI

Ocena Pracy Dyplomowej Pdf (251.2 KiB)

Ocena Pracy Dyplomowej Edytowalny Dokument (760.0 KiB)

Ocena Pracy Licencjackiej Pdf (252.9 KiB)

Ocena Pracy Licencjackiej Edytowalny Dokument (760.0 KiB)

Ocena Pracy Magisterskiej Pdf (250.6 KiB)

Ocena Pracy Magisterskiej Edytowalny Dokument (760.0 KiB)

WZORY OGÓLNOUCZELNIANE

Oświadczenie O Samodzielności Pisania Pracy Pdf (182.5 KiB)

Oświadczenie O Samodzielności Pisania Pracy Edytowalny Dokument (37.0 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgodu Na Skierowanie Na Powtarzanie Semestru - Roku Studiów Pdf (470.9 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgodu Na Skierowanie Na Powtarzanie Semestru - Roku Studiów Edytowalny Dokument (22.8 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Zmianę Formy Studiów Pdf (470.0 KiB)

Wytyczne Dla Prac Doktorskich Realizowanych Na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach Edytowalny Dokument (97.5 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Zmianę Kierunku Studiów Pdf (470.1 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Zmianę Kierunku Studiów Edytowalny Dokument (22.9 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Zmianę Specjalności Kierunku Studiów Pdf (469.8 KiB)

Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Zmianę Specjalności Kierunku Studiów Pdf Edytowalny Dokument (23.0 KiB)

WYTYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH

Wytyczne Dla Prac Licencjackich, Magisterskich I Dyplomowych Realizowanych Na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach Pdf (891.0 KiB)

Wytyczne Dla Prac Licencjackich, Magisterskich I Dyplomowych Realizowanych Na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach Edytowalny Dokument (98.0 KiB)

Wytyczne Dla Prac Doktorskich Realizowanych Na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach Pdf (803.9 KiB)

Wytyczne Dla Prac Doktorskich Realizowanych Na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach Edytowalny Dokument (97.5 KiB)

Strona Tytułowa Przykład (24.5 KiB)

Strona Tytułowa Wzór (33.0 KiB)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH

Oświadczenie O Samodzielności Pisania Pracy Pdf (182.5 KiB)

Oświadczenie O Samodzielności Pisania Pracy Edytowalny Dokument (37.0 KiB)

UMOWY DOTYCZĄCE STUDIÓW

Umowa O Warunkach I Zasadach Odpłatności W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego W Kielcach, W Trakcie Studiów Niestacjonarnych (380.9 KiB)

Umowa O Warunkach Pobierania I Ustaleniu Wysokości Opłat Jednorazowych Oraz Opłat Za Usługi Edukacyjne W Toku Studiów Stacjonarnych W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego W Kielcach (371.0 KiB)

WZORY BIBLIOTECZNE

Fiszka Biblioteczna Wzór (19.5 KiB)

WNIOSKI

Wniosek Pielęgniarki Pielęgniarza O Dopuszczenie Do Kursu Specjalistycznego Pdf (345.7 KiB)

Wniosek Pielęgniarki Pielęgniarza O Dopuszczenie Do Kursu Specjalistycznego Dokument Edytowalny (50.5 KiB)

NAUKA I BADANIA

1-Wniosek-o-finansowanie-projektu-badawczego-ze-środków-na-działalność-statutową (125.5 KiB)

2-Wniosek-o-finansowanie-zadania-badawczego-ze-środków-na-działalność-statutową-–-działalność-celowa-dla-młodej-kadry (123.0 KiB)

3-Uniwersytet-Jana-Kochanowskiego-w-Kielcach-Sprawozdanie-roczne-końcowe-z-realizacji-projektu-badawczego-finansowanego-ze-środków-na-działalność-statutową (97.0 KiB)

4-Uniwersytet-Jana-Kochanowskiego-w-Kielcach-Sprawozdanie-roczne-końcowe-z-realizacji-projektu-badawczego-finansowanego-ze-środków-na-działalność-statutową (95.0 KiB)

5-Kalkulacja-wstępna-kosztów-na-realizację-projektu-badawczego-nie-obejmująca-zakupu-aparatury-badawczej-o-wartości-powyżej-3500-zł (56.0 KiB)

6-Kalkulacja-wstępna-kosztów-na-realizację-projektu-badawczego-obejmująca-zakup-aparatury-badawczej-o-wartości-powyżej-3500-zł (50.5 KiB)

7-Kalkulacja-przedłużenia-realizacji-projektu-badawczego (48.5 KiB)

Dokumenty i wnioski dotyczące Habilitacji

Wzór Analiza Bibliometryczna Pdf (547.2 KiB)

Wzór Analiza Bibliometryczna Edytowalny Plik (61.0 KiB)

Wzór Autoreferatu Kandydata Do Stopnia Doktora Habilitowanego Pdf (627.9 KiB)

Wzór Autoreferatu Kandydata Do Stopnia Doktora Habilitowanego Edytowalny Dokument (137.5 KiB)

Wzór Oświadczenie Współautora Pdf (247.4 KiB)

Wzór Oświadczenie Współautora Edytowalny Plik (15.8 KiB)

Załącznik 1 Harmonogram Przebiegu Postępowania Habilitacyjnego Pdf (112.3 KiB)

Załącznik 1 Harmonogram Przebiegu Postępowania Habilitacyjnego Edytowalny Dokument (14.2 KiB)

Załącznik 2 Zalecenie Dotyczące Ewentualnego Wyróżnienia Rozprawy Habilitacyjnej Przez Radę Collegium Medicum UJK Pdf (387.4 KiB)

Załącznik 2 Zalecenie Dotyczące Ewentualnego Wyróżnienia Rozprawy Habilitacyjnej Przez Radę Collegium Medicum UJK Edytowalny Dokument (11.6 KiB)

Wniosek O Przeprowadzenie Postępowania Habilitacyjnego W Dziedzinie Nauk O Zdrowiu Pdf (111.8 KiB)

Wniosek O Przeprowadzenie Postępowania Habilitacyjnego W Dziedzinie Nauk O Zdrowiu Edytowalny Dokument (15.0 KiB)