Komunikat nr 1/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum UJK w Kielcach z dnia 26 lutego 2020 roku

Komunikat nr 1/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum UJK w Kielcach
z dnia 26 lutego 2020 roku

 

Wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu

spośród nauczycieli akademickich Collegium Medicum

odbędą się w dniu  5 marca 2020 roku  w godzinach od 12.30 do 15.00.

Miejsce głosowania:

Al. IX Wieków Kielc 19A,  Sala Rady Wydziału (budynek D, sala nr 1/6).

 

W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania
w powyższym terminie, kolejne głosowanie odbędzie się w tych samym miejscu i tym samym dniu
w kolejnych terminach zgodnie z Uchwałą nr 3/2020 (uchwała do pobrania).

Uchwała Nr 3 2020 W Sparwie Wyznaczenia Terminu, Miejsca I Czasu Przeprowadzenia Wyborów Do Kolegium Elektorów Uniwersytetu (38.5 KiB)

 

W wyborach głosują wszyscy nauczyciele akademiccy Collegium Medicum
zatrudnieni w UJK na dzień 31 stycznia 2020 roku.

 

Kandydaci na przedstawicieli Collegium Medicum do Kolegium Elektorów UJK (Obwieszczenie nr 1/2020 do pobrania)

Obwieszczenie Nr 1 2020 W Sprawie Listy Kandydatów CM Do Kolegium Elektorów UJK (38.0 KiB)

I. W grupie profesorów i profesorów Uczelni:

1) Dorota Kozieł

2) Beata Kręcisz

3) Grażyna Nowak-Starz

4) Marcin Sadowski

5) Edyta Suliga

6) Jacek Wilczyński

II. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

1) Małgorzata Kaczmarczyk

2) Halina Król

3) Małgorzata Markowska

4) Dorota Rębak

5) Renata Stępień

 

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

     dr Grażyna Wiraszka