,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny”

Instytut Nauk Medycznych, Wydział  Lekarski  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają zainteresowanych lekarzy i pielęgniarki na konferencję naukowo-szkoleniową pt. ,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny” , która odbędzie się 19 lutego w sali wykładowej Wydziału, al. IX Wieków Kielc 19A,  wejście od ulicy Radiowej.

Program konferencji

 • 13.00.    Rozpoczęcie konferencji
 • 13.05 – 13.35.  wykład:
  Leczenie miejscowe ran i owrzodzeń z uwzględnieniem larwoterapii
  dr n. med. Zbigniew Szczepanowski Szpital Wojewódzki w Opolu
 • 13.35 – 13.55.  wykład:
  Biologia i hodowla larw Lucilia sericata wykorzystywanych do leczenia miejscowego ran przewlekłych
   mgr Damian Zimoń z firmy Biollab  
 • 13.55 -14.25. wykład:
  Leczenie farmakologiczne w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej
  dr n. med. Mariusz Kózka, Oddział Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgii Ogólnej. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie
 • 14.25- 14. 14.35.  prezentacja produktów firm Symphar
 • 14.35 – 15.15.  Przerwa na lunch
 • 15.20 – 15.45. wykład:
  Standardy chirurgiczne leczenia ran przewlekłych
   prof. zw.dr hab. Stanisław Głuszek, lek. med. Piotr Bryk, Klinika Chirurgii WSzZ w Kielcach
 • 15.45 – 16.10.  wykład
  Alergia kontaktowa na leki miejscowe stosowane w leczeniu owrzodzeń podudzi
  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK, Klinika Dermatologii w Kielcach
 • 16.10 – 16.25.  prezentacja produktów firm Leo i Hartmann 
 • 16.25.  Dyskusja i podsumowanie konferencji