Nabór na staże w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Prowadzimy nabór firm/instytucji – Realizatorów stażu, zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem stażystów/absolwentów na dwumiesięczne, 240-godzinne programy stażowe z kierunków:

  • Kosmetologia (II rok, II stopnia)

Więcej informacji https://cm.ujk.edu.pl/category/aktualnosci-kosmetologia-okno-na-swiat/