OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
dla osób realizujących staż w SZPITALU KIELECKIM św. Aleksandra w Kielcach

W dniu 17.08.2020 r. (poniedziałek) o godz. 08:00  odbędzie się Szkolenie BHP
Miejsce szkolenia: Szpital Kielecki św. Aleksandra w Kielcach, budynek E, Sala Konferencyjna
W Biurze projektu (Collegium Medicum, p. B_2.22) do odbioru są podpisane umowy z ze Szpitalem.
Termin stażu: 17.08.2020 r. – 16.11.2020 r.
Przed rozpoczęciem stażu, zgodnie z Regulaminem projektu i podpisaną umową, należy zawrzeć w Towarzystwie  Ubezpieczeniowym ubezpieczenie NNW i OC na ww. termin stażu (kwota refundowana: 100,00 zł).