UWAGA! Studenci I roku I˚ i II˚ studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

Dotyczy wyboru lektoratu języka obcego 

Osoby, które przy rekrutacji nie uzupełniły deklaracji wyboru lektoratu języka obcego do dnia 28.09.2014r. proszone są o pilne uzupełnienie ankiety językowej (wzór ankiety do pobrania ze strony internetowej: www.ujk.edu.pl/sjo) oraz pilne przesłanie jej drogą mailową na adres: sjo@ujk.edu.pl.

Liczba miejsc w poszczególnych grupach językowych jest ograniczona, a pierwszeństwo wyboru języka ustalane jest według kolejności przyjęć na studia oraz wyników z egzaminu maturalnego z wybranego języka. Pozostałe osoby zostają przydzielone do tych grup językowych, w których są wolne miejsca.

W związku z powyższym prosimy uważnie przeczytać i wypełnić całą deklarację. Jeżeli deklaracja nie zostanie wypełniona lub wypełniona będzie błędnie, student zostanie przydzielony do grupy tego języka, w której będą wolne miejsca.