Zaproszenie na otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji dla Pielęgniarek i Położnych

Zaproszenie

 

W dniu 25.10.2019 r. odbędzie się  uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek i Położnych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Uroczystość odbędzie się  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu o godz. 12.00

 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek i Położnych powstało w ramach projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych – program rozwojowy UJK w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.