Uroczystość Czepkowania 12.07.2019

Uroczystość rozdania dyplomów połączona z czepkowaniem absolwentów kierunku Położnictwo i Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne.

Fot. G.S.