UROCZYSTOŚĆ CZEPKOWANIA 29.07.2021

Uroczystość rozdania dyplomów połączona z czepkowaniem absolwentów kierunku Położnictwo i Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne.