VIII Specjalistyczne Seminarium Dobrej Praktyki 29.11.2019

W czasie seminarium poruszano następujące tematy:
„Pacjent po intensywnej terapii – wentylacja domowa”
„Świadczenia pielęgniarki anestezjologicznej w środowisku pacjenta”

Harmonogram

Fot. G.S.