Wizytacja delegacji z Burkina Faso 25.02.2020

Propozycję współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego złożyli przedstawiciele Uniwersytetu Św. Dominika z Burkina Faso.

Fot. G.S.