Postępowanie habilitacyjne Magdaleny Florek-Łuszczki

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Pani dr Magdaleny Florek-Łuszczki w dniu 05.01.2016 r.
2. Dokonanie formalnej oceny wniosku przez Centralną Komisję (w ciągu 7 dni)
3. Powołanie przez Radę WLiNoZ członków komisji habilitacyjnej w dniu 19.02.2016 r.
4. Powołanie komisji habilitacyjnej (w terminie do 6 tygodni od otrzymania wniosku) w składzie:
– prof. Wojciech Drygas – przewodniczący wyznaczony przez CK
– prof. Marianna Janion – sekretarz wyznaczony przez Radę WLiNoZ UJK
– prof. Emilia Kolarzyk – recenzent wyznaczony przez CK
– dr hab. Dorota Cianciara – recenzent wyznaczony przez CK
– prof. Grażyna Rydzewska – Wyszkowska – recenzent wyznaczony przez Radę WLiNoZ UJK
– dr hab. Małgorzata Kowalska – członek wyznaczony przez CK
– prof. Beata Wożakowska-Kapłon – członek wyznaczony przez Radę WLiNoZ UJK
(Opracowanie recenzji przez recenzentów w terminie nie dłuższym niż 6 tyg. od powołania komisji habilitacyjnej)
5. Komisja habilitacyjna w terminie 30 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie jednostki uchwałę, zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
6. Posiedzenie komisji habilitacyjnej w dniu 17.06.2016 r.
(W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. O potrzebie przeprowadzenia takiej rozmowy, komisja habilitacyjna powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy).
7. Przedłożenie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie stopnia doktora habilitowanego Pani dr Magdalenie Florek-Łuszczki (21 dni od otrzymania recenzji).
8. Podjęcie przez Radę WLNoZ UJK uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Magdalenie Florek-Łuszczki w dniu 17.06.2016 r.
(W ciągu 1 miesiąca od otrzymania uchwały komisji habilitacyjnej o nadaniu lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego)
9. Zamieszczenie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Magdalenie Florek-Łuszczki w dniu 17.06.2016 r. oraz składzie komisji habilitacyjnej i recenzjach złożonych w postępowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji ( w terminie 30 dni od podjęcia uchwały).

Autoreferat
Autoreferat
ZALACZNIK_2.pdf
476.1 KiB
614 Downloads
Szczegóły
Autoreferat wersja Angielska
948.8 KiB
367 Downloads
Szczegóły
Uchwała Komisji habilitacyjnej dotycząca nadania stopnia doktora habilitowanego
357.6 KiB
328 Downloads
Szczegóły
Uchwała Rady Wydziału dotycząca nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału dotycząca nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwala-RW-dot-nadania-st-dr-hab-M.-Florek-Luszczki.pdf
317.6 KiB
307 Downloads
Szczegóły
Uzasadnienie do Uchwały Komisji habilitacyjnej
Uzasadnienie do Uchwały Komisji habilitacyjnej
Uzasadnienie-do-uchwaly-KH.pdf
6.7 MiB
288 Downloads
Szczegóły
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
648.3 KiB
317 Downloads
Szczegóły
ZALACZNIK 1
ZALACZNIK 1
ZALACZNIK_1.pdf
274.1 KiB
160 Downloads
Szczegóły
ZALACZNIK 4
ZALACZNIK 4
ZALACZNIK_4.pdf
590.7 KiB
250 Downloads
Szczegóły
ZALACZNIK 5
ZALACZNIK 5
ZALACZNIK_5.pdf
1.1 MiB
259 Downloads
Szczegóły
ZALACZNIK 6
ZALACZNIK 6
ZALACZNIK_6.pdf
6.3 MiB
311 Downloads
Szczegóły
ZALACZNIK 7
ZALACZNIK 7
ZALACZNIK_7.pdf
1.1 MiB
493 Downloads
Szczegóły
ZALACZNIK 8
ZALACZNIK 8
ZALACZNIK_8.pdf
62.2 KiB
145 Downloads
Szczegóły