Ułatwienia dostępu

O Instytucie Nauk Medycznych

Instytut Nauk Medycznych powstał w roku 2015 w strukturze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, a obecnie Collegium Medicum. Instytut Nauk Medycznych realizuje kształcenie dla kierunku lekarskiego prowadzonego w języku polskim od roku akademickiego 2015/2016 oraz w języku angielskim od roku 2016/2017. Obecnie Instytut Nauk Medycznych w swojej strukturze posiada:

1) Cztery katedry:
-Katedra Medycyny Zabiegowej z Pracownią Genetyki Medycznej
-Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej z Pracownią Badań Naukowych
-Katedra Pediatrii Chirurgii Dziecięcej i Otolaryngologii
-Katedra Ginekologii i Położnictwa

2) Pięć zakładów:
-Zakład Anatomii
-Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Immunologii Klinicznej
-Zakład Mikrobiologii i Immunologii
-Zakład Dermatologii, Kosmetologii i Chirurgii Estetycznej
-Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej z Pracownią Histologii i Medycyny Sądowej
Instytut Nauk Medycznych, realizując zajęcia na kierunku lekarskim w języku polskim i angielskim z zakresu nauk podstawowych i przedklinicznych, współpracuje z Instytutem Biologii, Instytutem Chemii, Instytutem Fizyki i Instytutem Matematyki UJK w Kielcach.

Kształcenie umiejętności praktycznych dla kierunku lekarskiego jest możliwe dzięki Centrum Symulacji Medycznej sfinansowanego z projektu pn.: „MEDICUS- centrum symulacji medycznej UJK” nr POWR.05.03.00-00-0004/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Kształcenie kliniczne na kierunku lekarskim realizowane jest we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Szpitalem MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, Szpitalem Kieleckim Św. Aleksandra w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach a także placówkami prowadzącymi ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną.

Wyżej wymienione jednostki stanowią zaplecze dla kształcenia oraz rozwoju naukowego kierunku lekarskiego. Pracownicy Instytutu Nauk Medycznych i studenci kierunku lekarskiego mają do dyspozycji bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną i naukową.

Rada Naukowa INM posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne (Podstawa prawna: Decyzja Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-IV-U/dr-357/18 z dn. 25.03.2019).

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok