Dyżur opiekuna praktyk dr Justyny Pogorzelskiej

Dyżur opiekuna praktyk na kierunku Fizjoterapia odbędzie się w:
piątek 03.10.2019 w godzinach od 16.00 do 17.00.

Kolejny termin: 12.10.2019 sobota od 15.30 do 16.00