Spotkania organizacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne Studentów

I roku kierunku FIZJOTERAPIA studia stacjonarne

dn. 02.10.2019 r. (środa)

studia jednolite magisterskie

dn. 01.10.2019 r. (wtorek) II stopnia

 

godz.  14:00

godz.  11:00

 

sala WO_D 0/12a

 sala WO_B0.31 CIM

 

I roku kierunku FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne

dn. 04.10.2019 r. (piątek)

studia jednolite magisterskie

dn. 04.10.2019 r. (piątek) II stopnia

 

godz.  14:00

godz.  15:00

 

sala WO_D 1/9

sala WO_D 0/13b

 

I roku kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE st. stacjonarne

dn. 01.10.2019 r. (wtorek) I stopnia

godz.  15:00

 sala WO_D 1/9

dn. 01.10.2019 r. (wtorek) II stopnia

godz.  13:00

 sala WO_D 0/5

 

Plan zajęć prosimy sprawdzać na Wirtualnej Uczelni