I rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin pisemny z przedmiotu Kinezjologia
u Pana prof. UJK dr hab. n. o kf. Jacka Wilczyńskiego
odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. (śr.)
Zmiana godziny:
• studia stacjonarne 16.00 s. 0/12b
• studia niestacjonarne 17.00 s. 0/12b