Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

SKŁAD KZPK – KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

 1. Dr n. o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec
 2. Dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
 3. Dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński
 4. Dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński
 5. Dr n. o kf. Jolanta Dudek
 6. Dr n. med. Renata Gałuszka
 7. Dr n. o kf. Wojciech Kiebzak
 8. Dr n. med. Marek Kiljański
 9. Dr n. med. Anna Lipińska
 10. Dr n. o kf. Małgorzata Markowska
 11. Dr n. med. Marek Woszczak
 12. Dr n. med. Anna Opuchlik
 13. Mgr Magdalena Tofil
 14. studentka Monika Sułek

SKŁAD KZPK – KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. Dr n. o kf. Małgorzata Markowska
 2. Dr n. o kf. Robert Dutkiewicz
 3. Dr n. o kf. Tomasz Winiarczyk
 4. Dr n. hum. Iwona Kijewska
 5. mgr Filip Szołowski
 6. mgr Magdalena Tofil
 7. studentka Katarzyna Ośka

 

Wyniki ankietyzacji wg przedmiotów

Rok akademicki 2018/2019

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wyniki ankietyzacji wg przedmiotów

Rok akademicki 2017/2018

WYCHOWANIE FIZYCZNE