Laboratorium Posturologii

Instytut Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun: dr hab. n o k.f. prof. UJK  Jacek Wilczyński

W Laboratorium Posturologii prowadzone są badania naukowe dotyczące:

 • postawy ciała człowieka,
 • rozwoju postawy w ontogenezie i filogenezie,
 • neurokinezjologicznej diagnostyki postawy,
 • postawy ciała w powiązaniu z wadami refrakcji wzroku,
 • postawy ciała w powiązaniu z reakcjami posturalnymi,
 • badania na platformach posturologicznych,
 • wad postawy w powiązaniu z odruchami pierwotnymi, posturalnymi i EMG mięśni posturalnych,
 • bocznych skrzywień kręgosłupa w powiązaniu z odruchami pierwotnymi, posturalnymi i EMG mięśni posturalnych,
 • wad postawy ciała w powiązaniu z integracją sensoryczną (SI),
 • postawy ciała i typu układu nerwowego u dzieci młodzieży,
 • postawy ciała i sfery wolicjonalno-emocjonalna człowieka,
 • postawy ciała, temperamentu, charakteru i typu osobowości człowieka.
 • postawy ciała i opóźnienia neurorozwojowego według INPP,
 • wykorzystania testów figur Tansleya i testu figur Bender Gestalt w diagnostyce neurokinezjologicznej,
 • postawy ciała i opóźnienia neurorozwojowego w oparciu o test figur Tansleya i Bender Gestalt,
 • postawy ciała i integracji bilateralnej,
 • znaczenia odruchów przedsionkowo-rdzeniowych, przedsionkowo-wzrokowych i przedsionkowo-okoruchowych w sterowaniu równowagą i postawą ciała człowieka,
 • reedukacji posturalnej,
 • zastosowania poizometrycznej relaksacji w reedukacji posturalnej,
 • zastosowanie metody biofeedback w reedukacji posturalnej,
 • zastosowanie metody INPP w reedukacji posturalnej,
 • skuteczności fizjoterapii w schorzeniach neurologicznych i otoneurologicznych,  plastyczności układu nerwowego, plastyczności rozwojowej, plastyczność kompensacyjna, neuroplastyczność po uszkodzeniach OUN

W Laboratorium Posturologii, prowadzone są zajęcia ze studentami fizjoterapii. Wykonywane są także badania związane z pisaniem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Wyposażenie Laboratorium:

 1. Diers formetric 4D
  Urządzenie Diers formetric III 4D to nowoczesne, wysokiej klasy, urządzenie pozwalające na fotogrametryczną rejestrację wideo powierzchni pleców badanego za pomocą procesu stereografii rastrowej.
  Na podstawie otrzymanych danych powstaje precyzyjny trójwymiarowy model powierzchni pleców. DIERS formetric 4D umożliwia szybkie, precyzyjne i bezpieczne (bez promieniowania rentgenowskiego) badanie postawy ciała i kręgosłupa. Pomiar powierzchni pleców jest trójwymiarowy.
  Diers formetric III 4D umożliwia on uzyskanie parametrów, które służą do określenia postawy ciała i obliczeń przebiegu kręgosłupa, powierzchni pleców i położenia miednicy. Niezawodność analizy kręgosłupa za pomocą Diers formetric III 4D została potwierdzona przez porównanie z około 500 cyfrowymi i rzeczowo-numerycznie przeanalizowanymi zdjęciami rentgenowskimi.
 2. Platformy posturologiczne:
  • Biodex Balance System
  • AMTI NetForce.

  Platformy posturologiczne: Biodex Balance System, AMTI NetForce to nowoczesne, proste, skuteczne, wysokiej klasy urządzenia do oceny i terapii zaburzeń równowagi oraz propriocepcji w warunkach klinicznych.
  Platformy mogą być wykorzystana do obiektywnej oceny stanu pacjenta, postępu terapii, określenia różnicy pomiędzy np. prawą i lewą kończyną. Uzyskany wynik może być archiwizowany, również w formie wydruku-raportu

 3. Dwa zestawy do analizy EMG
  • Noraxon MyoTrace 400 PC 4 – ch. 4 kanałowy
  • EMG Noraxon Tele Mio dts 16 kanałowy

  Elektromiografia (EMG) to badania umożliwiające ocenę stanu czynnościowego mięśni i pośrednio obwodowego układu nerwowego. EMG składa się z dwóch elementów: badania przewodnictwa nerwowego (ENG) oraz badania mięśni przy pomocy elektrody igłowej (EMG). Badanie przewodnictwa nerwowego (ENG): Badanie to wykonuje się przy użyciu elektrod powierzchniowych, które przykleja się w odpowiednim miejscu lub przykłada wzdłuż przebiegu nerwu a następnie drażni prądem w celu pobudzenia wszystkich włókien badanego nerwu. Zestawy do analizy EMG Noraxon MyoTrace 400 PC 4 – ch, zapewniają najwyższą jakość badań.
  Zestawy do analizy EMG Noraxon posiadają EC Certyficate Production Quality Assurance Directive 93/42/EEC Medical Dewices Annex V. Produkty te są zgodny z wymogami Medical Dewices Directive 93/42/EEC dla wyrobów klasy I i posiadają odpowiedni znak CE. Produkty odpowiadają definicji urządzeń klasy I i produktu standardu. Safety: IEC 60601-1(1988) i EMC: IEC 60601-1-2 (2003).

 4. Analizator Składu Ciała Tanita MC 980 MATanita MC 980 MA
  Wieloczęstotliwościowy Segmentowy Analizator Składu Ciała jest najnowszym wielofunkcyjnym urządzeniem firmy Tanita do szybkiej, wnikliwej, spersonalizowanej oceny zdrowia. Analizator działa w oparciu o nieinwazyjną metodę bioimpedancji elektrycznej (BIA). TANITA MC 980 MA wykorzystuje najnowszą 8 elektrodową technologię pomiaru wieloczęstotliwościowego (6 częstotliwości – 1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1000kHz) zapewniającą wyjątkowo dokładny pomiar składu ciała. 10,4 calowy interaktywny monitor LCD i wbudowane oprogramowanie Microsoft Windows pozwalające przetwarzać dane w czasie rzeczywistym zapewniają łatwą i przyjemną obsługę. Analizator MC 980 MA nie potrzebuje podłączania do zewnętrznego komputera aby zarządzać danymi, wszystkie przekształcenia i wykresy można zrobić korzystając z systemu i dostępnej wewnętrznej pamięci analizatora. Bez wysiłku i specjalistycznej pomocy można dokonać pomiaru w czasie krótszym niż 30 sekund.
  Dane są analizowane i wyświetlane na monitorze razem z pełnymi wytycznymi, które następnie można wydrukować poprzez bezpośrednio podłączoną dowolną drukarkę działającą w środowisku Windows, aby później skonsultować wyniki pomiaru z lekarzem, dietetykiem czy trenerem. System zapamiętuje do 3 tys. pomiarów, które można śledzić na przestrzeni czasu lub zgrać na dowolne urządzenie bazujące na Windows. Użytkownik może założyć swój profil, który będzie zapamiętany przez analizator do kolejnych pomiarów lub zrobić jednorazowy pomiar. Cztery porty USB pozwalają na podłączenie dowolnego urządzenia np. komputera, monitora, drukarki, muszki czy klawiatury. MC 980 MA spełnia wymagania europejskiej dyrektywy NAWI odnoszącej się do systemów ważenia oraz posiada medyczną certyfikację MDD pozwalające wykorzystywać analizator w zabiegach, badaniach i konsultacjach medycznych.