O Instytucie

Instytut Fizjoterapii kształci na kierunkach:

  • fizjoterapia na studiach dwustopniowych: I stopnia – licencjackich (3-letnich) oraz II stopnia – uzupełniających magisterskich (2-letnich)
  • wychowanie fizyczne na studiach I stopnia.

Tematyka badań prowadzonych w instytucie:

Zakład PatobiomechanikiBadania nad efektywnością fizjoterapii w różnych dysfunkcjach narządowych. Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu (choroby reumatologiczne
i ortopedyczno-urazowe) i obwodowego układu nerwowego. Rozwój fizyczny i aktywność ruchowa dzieci. Fizjoterapia w kardiologii i nefrologii.

Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii: Aktywność ruchowa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. EMG mięśni u dzieci ze schorzeniami OUN. Zastosowanie toksyny botulinowej w schorzeniach OUN. Jakość życia osób po urazie rdzenia kręgowego. Badanie postawy ciała techniką fotogrametrii przestrzen­nej. Badanie reakcji równoważnych młodzieży w okresie dorastania na platformie posturologicznej. Boczne skrzywienia kręgosłupa a odruchy pierwotne, posturalne i EMG mięśni. Neurogeneza
i neuroplastyczność OUN.

Zakład Medycyny Fizykalnej: Optymalizacja postępowania fizykalnego w wybranych schorzeniach neurologicznych, dermatologicznych i innych. Ocena skuteczności postępowania fizykalno-usprawniającego w chorobach wewnętrznych, reumatologicznych, urazowo-ortopedycznych, neurologicznych i innych. Zastosowanie balneologii w fizjoterapii.

Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu RuchuWzorce postępowania rehabilitacyjnego po endoprotezoplastykach stawów kolanowych i biodrowych. Wpływ kinezyterapii na funkcje organizmu w wybranych schorzeniach układu ruchu. Zespoły bólowe narządu ruchu. Zmiany parametrów chodu u pacjentów przed i po artroplastyce biodra. Ocena aktywności i jakości życia pacjentów po amputacji. Zastosowanie Kinesiology Taping w leczeniu obrzęków kończyn.

Zakład Terapii ManualnejKrioterapia. Kompensacja kierowana zaburzeń centralnej koordynacji, plastyczność mózgu. Odległe skutki wczesnego usprawniania pacjentów neurologicznych. Zaburzenia statyki miednicy. Dolegliwości odkręgosłupowe
u pacjentów w różnych przedziałach wieku. Uszkodzenia nerwów obwodowych. Kinezjologiczne aspekty zaburzeń tworzenia stawów biodrowych. Ograniczenia ruchów
w stawach o różnej etiologii. Diagnostyczne i lecznicze aspekty zaburzeń wentylacji. Etyczne postawy w postępowaniu leczniczym. Neurorehabilitacja. Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu. Jakość życia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Kinesiology Taping.

Zakład Rehabilitacji Narządu Słuchu i Równowagi: Nowoczesne metody leczenia chorób nowotworowych okolicy głowy i szyi. Rola błędnika, wzroku i propriocepcji w utrzymaniu prawidłowej równowagi ciała. Znaczenie odruchów przedsionkowo-rdzeniowych, przedsionkowo-wzrokowych i przedsionkowo-okoruchowych w sterowaniu równowagą człowieka. Skuteczność fizjoterapii w schorzeniach otoneurologicznych.