Aktualności

Uwaga studenci kierunku Fizjoterapia

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Terapia manualna u Pana prof. UJK dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego odbędą się w dniu 14.02.2014r.(pt.) o godz. 16.00 w p. 222

Egzamin

I rok Fizjoterapia II stopnia st. niestacjonarne, egzamin pisemny z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii u Pana mgr Marka Zięby odbędzie się w dniu 09.02.2014 r. (nd.) o godz. 11.00 s. 115. 

Godziny dziekańskie

Dnia 31.01.2014 w godzinach 13:00-15:00 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu zarządził godziny dziekańskie.