Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Fizjoterapii w kadencji 2012-2016 obejmuje 13 osób, tj.:

1

dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński dyrektor IF – przewodniczący

2

dr n. o zdr. Dorota Rębak wicedyrektor ds. nauki

3

dr n. o kf. Małgorzata Markowska wicedyrektor ds. dydaktyki

4

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski n-l akad. z tytułem prof.

5

dr hab. n. med. Stanisław Bień n-l akad. z tytułem prof.

6

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela n-l akad. na stanowisku prof. nadzw.

7

dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński n-l akad. na stanowisku prof. nadzw.

8

dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński n-l akad. na stanowisku prof. nadzw.

9

dr n. o kf. Jolanta Dudek adiunkt

10

dr n. med. Renata Gałuszka adiunkt

11

dr n. med. Marek Grabski adiunkt

12

mgr Magdalena Tofil pracownik nie będący nauczycielem akademickim

13

dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska asystent z głosem doradczym