Uwaga studenci!!!

Konsultacje, zaliczenia oraz wpisy
Pani dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik

  1. III rok Fizjoterapia st. niestacjonarne – Egzamin „0” z przedmiotu Kinezyterapia odbędzie się w dniu 01.02.2014r. (sob.) o godz. 10.00 w s. 201.
  2. II rok Fizjoterapia st. stacjonarne – zaliczenie pisemne (test) z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii odbędzie się w dniu 01.02.2014 r. (sob.) o godz. 12.00 w s. 201.
  3. II rok Fizjoterapia st. niestacjonarne – zaliczenie pisemne (test) z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii odbędzie się w dniu 01.02.2014 r. o godz. 14.00 w s. 201.
  4. I rok Fizjoterapia st. niestacjonarne – zaliczenie z przedmiotu Kinezyterapia odbędzie się w dniu 01.02.2014 r. o godz. 15.00 w s. 201.
  5. Seminarzyści – zaliczenie seminarium na podstawie wymaganych i uzgodnionych materiałów godz. od 15.30 w s. 201.