Uwaga studenci ! I rok Wychowanie Fizyczne I stopnia st. stacjonarne

Egzamin poprawkowy pisemny z przedmiotu
Antropomotoryka u Pana dr n. o kf. Tomasza Winiarczyka
odbędzie się w dniu 17.09.2019 r. (wt.) o godz. 11.00 s. 2.6
w Centrum Rehabilitacji i Sportu ul. Świętokrzyska 21H