Uwaga studenci II roku Fizjoterapia studia jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii
u Pani dr n. med. Agnieszki Nitery-Kowalik odbędzie się dnia 22.07.2019 r. (pon.)
o godz. 9.30 w s. 012a