Struktura Instytutu

(wg stanu na dzień 1.10.2018)

L.p. Zakład Kierownik Skład osobowy
1. Zakład Patobiomechaniki
pok. 203
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Rydzewski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski, prof. zw. z tyt. prof.
dr n. o kf. Małgorzata Markowska, st. wykładowca
mgr Magdalena Lipińska – Stańczak, wykładowca
mgr Filip Szołowski, wykładowca
2. Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej
i Kinezyterapii
pok. 217
dr hab. n. med.
Piotr Sobolewski,
prof. UJK
dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. nadzw.
dr hab. n. med.  Waldemar Brola, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Jarosław Andrychowski, prof. UJK
dr hab. n. o kf.  Marek Żak, prof. nadzw.
dr n. med. Ewelina Kamińska-Gwóźdź, wykładowca
dr n. med. Agata Michalska, adiunkt
Laboratorium Posturologii
 3. Zakład Rehabilitacji prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. zw. z tyt. prof.
dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński, prof. UJK
dr n. o zdr. Beata Szczepanowska – Wołowiec, adiunkt
dr n. o zdr. Tomasz Wójcik, asystent
dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska, asystent
dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik, wykładowca
dr n. med. Renata Gałuszka, st. wykładowca
dr n. med. Marek Grabski, st. wykładowca
5. Zakład Terapii Manualnej
pok. 205
prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński, prof. nadzw. z tyt. nauk.
dr hab. Wojciech Kiebzak, st. wykładowca
dr n. med. Marek Woszczak, adiunkt
dr n. med. Marek Kiljański, adiunkt
dr n. med. Małgorzata Starczyńska,  st. wykładowca
mgr Artur Marszałek, asystent
6. Zakład Posturologii, Rehabilitacji Narządu Słuchu i Równowagi
pok. 116
dr hab. n. o kf.
Jacek Wilczyński, prof. UJK
dr hab. n. med. Jacek Wilczyński, prof. nadzw.
dr hab. n. med Rafał Zieliński, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Dominik Odrobina, adiunkt
dr n. o kf. Małgorzata Biskup, adiunkt
dr n. med. Anna Lipińska, adiunkt
mgr Aneta Chrut, wykładowca
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi – ŚCO
Kierownik – dr n. med. Michał Okła
Klinika Otolaryngologii WSzZ
Kierownik/Konsultant – dr hab. n. med. Rafał Zieliński, prof. UJK