Aktualności

TERMINY EGZAMINÓW VI ROK KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR ZIMOWY

Informacja o terminach egzaminów dla VI roku Kierunku lekarskiego:

0.3 – 05.02.2021 Choroby wewnętrzne – egz. praktyczne

08.12 – 12.02.2021 Choroby wewnętrzne – egz. ustne

15.02.2021 Pediatria – test

17 – 19.02.2021 Pediatria– egz. ustne

Psychiatria – egzamin realizowany po każdej grupie