Aktualności

Informacja dot. stypendiów ministra

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021, poz. 725), wnioski wraz z załącznikami składane są do Rektora w wersji papierowej i elektronicznej, po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny przez Dziekana Wydziału/Filii. Wnioski należy przekazać do Działu Spraw Studenckich i Doktorantów w terminie do dnia 23 września 2021 r.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca do składania wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.  W przypadku studenta V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI koku studiów.

Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2021 r.

Więcej informacji oraz stosowne dokumenty dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Plakat informujący o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Informacja

Dziekanat Collegium Medicum nie będzie dyżurował w soboty od dnia 10.07.2021 do dnia 30.09.2021

Uwaga

Dokumenty na praktyki  przyjmowane będą do dnia 13 lipca 2021 roku, złożone po terminie podpisane będą we wrześniu.