Aktualności

UWAGA STUDENCI!

erasmus logo oraz flaga UE

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej (DWiWM) otwiera dodatkowy nabór dla studentów na wyjazdy do zagranicznych uczelni na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz na praktyki letnie od lipca do września 2022 w ramach programu Erasmus+ KA103.
Rekrutacja potrwa do 5 listopada br.

Spotkanie informacyjne dotyczące w/w rekrutacji odbędzie się w Collegium Medicum 19.10.2021 roku (wtorek) o godz. 11:00 w Sali CM_B0.31_CIM (sala obok portierni – wejście od Al. IX Wieków Kielc) a dla Studentów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu a są zainteresowani programem Erasmus+ KA103  poniżej szczegółowe informacje.

Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i realizacji wyjazdów, znajdują się na www Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/ , natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Student ubiegający się o wyjazd wypełnia formularz online dla kandydatów na zagraniczne studia / praktyki oraz załącza w pliku ZIP:

 • CV w języku polskim i angielskim
 • kopię certyfikatu językowego B2 wg CEFR
 • kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego i / lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o wyjazd z dofinansowaniem PO WER.

  Koordynator Collegium Medicum ds. programu Erasmus+
  Dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka
  agnieszka.strzelecka@ujk.edu.pl

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Prorektor do Spraw Medycznych,
Dziekan i Rada
Wydziału Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
mają zaszczyt zaprosić pracowników, studentów i doktorantów

na

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Uroczystość odbędzie się 14 października 2021 r. o godz. 12:00

w Auli 0/13 w budynku Wydziału Collegium Medicum

przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej)

 

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Powitanie zaproszonych gości
 • Wystąpienie inauguracyjne

Dziekana Wydziału Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Marianny Janion

 • Immatrykulacja studentów
 • Gaudeamus
 • Wystąpienie zaproszonych gości
 • Wykład inauguracyjny dr hab. n. med. Aldony Kowalskiej prof. UJK
 • “Medycyna precyzyjna przyszłość czy teraźniejszość”
 • Zakończenie uroczystości

link do transmisji z Inauguracji:

https://www.youtube.com/watch?v=FEzitVxlMW4

Egzamin komisyjny z przedmiotu Anatomia dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że termin egzaminu komisyjnego z Anatomii to 27.09.2021 (poniedziałek), godz. 9:00, sala 1/10.

Studenci, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do P zgłaszają się na godzinę 9:00, natomiast studenci, których nazwiska rozpoczynają się od litery S do Z zgłaszają się na godzinę 11:00.

Dni rektorskie

Decyzją JM Rektora prof. Stanisława Głuszka dzień 4 października 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w związku z inauguracją nowego roku akademickiego oraz dzień 11 października br., w związku ze Świętokrzyskim Festiwalem Nauki.

Harmonogram egzaminów w poprawkowej sesji letniej 2020/2021

Harmonogram egzaminów w poprawkowej sesji letniej 2020/2021
I rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA Termin poprawkowy
Anatomia Część praktyczna 17.09.2021, 8:00-14:00
Test 16.09.2021, 8:00 (13a+b)
Histologia z embriologią Wykłady – egzamin 22.09.2021, 11:00 (12a)
Podstawy biologii komórki Wykłady – egzamin 16.09.2021
Biostatystyka z elementami informatyki Wykłady – egzamin 20.09.2021, 10:00
II rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA Termin poprawkowy
Fizjologia z cytofizjologią Wykłady – egzamin 17.09.2021 14:00 (0/13a+b)
Immunologia Wykłady – egzamin
Mikrobiologia Wykłady – egzamin 21.09.2021, 10:00 (0/12b)
Parazytologia Wykłady – egzamin
Język angielski lektorat – egzamin