INFORMACJA O TERMINIE ZALICZENIA DLA III ROKU KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR ZIMOWY

Informacja o terminie zaliczenia z oceną z przedmiotu

Choroby wewnętrzne – Propedeutyka Interny z Elementami Kardiologii:

15.02.2021., godz. 14.00