Terminarz egzaminów

Proponowany harmonogram zaliczeń/egzaminów w sesji letniej 2020/2021
I rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Anatomia Część praktyczna 28.06.2021
Test 29.06.2021
Część ustna 30.06.2021
Histologia z embriologią Wykłady – egzamin 02.07.2021
Podstawy biologii komórki Wykłady – egzamin 05.07.2021
Biostatystyka z elementami informatyki Wykłady – egzamin 07.07.2021
II rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Fizjologia z cytofizjologią Wykłady – egzamin 06.07.2021
Immunologia Wykłady – egzamin 28.06.2021
Mikrobiologia Wykłady – egzamin 02.07.2021
Parazytologia Wykłady – egzamin 05.07.2021
III rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Patofizjologia wykłady – egzamin 28.06.2021
Patologia wykłady – egzamin 30.06.2021
Farmokologia  z toksykologią wykłady – egzamin 01.07.2021
Choroby wewnętrzne zaliczenie z oceną 03.07.2021
Dermatologia i wenerologia wykłady -egzamin 05.07.2021
Chirurgia ogólna wykłady – zaliczenie z oceną 07.07.2021
IV rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Anestezjologia i intensywna terapia  wykłady  – egzamin 26.06.2021
Farmakologia kliniczna wykłady – egzamin 01.07.2021
Pediatria zaliczenie z oceną 30.06.2021
Psychiatria zaliczenie z oceną 03.07.2021
Chirurgia ogólna zaliczenie z oceną 05.07.2021
Choroby wewnętrzne zaliczenie z oceną 29.06.2021
Diagnostyka obrazowa wykłady – egzamin 07.07.2021
V rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Pediatria zaliczenie z oceną 29.06.2021
Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof zaliczenie z oceną 01.07.2021
Ortopedia i traumatologia wykłady – egzamin 26.06.2021
Chirurgia onkologiczna wykłady – egzamin 30.06.2021
Urologia wykłady – egzamin 02.07.2021
Chirurgia ogólna zaliczenie z oceną 03.07.2021
Ginekologia i położnictwo zaliczenie z oceną 01.07.2021
Geriatria wykłady – egzamin 05.07.2021
Okulistyka wykłady – egzamin 07.07.2021
Neurochirurgia wykłady – egzamin 06.07.2021
Medycyna sądowa wykłady – egzamin 28.06.2021
VI rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Chirurgia egzamin 28.06.2021
Ginekologia i położnictwo egzamin 05.07.2021
Medycyna ratunkowa egzamin 02.07.2021
Medycyna rodzinna egzamin 30.06.2021