Zaliczenie z Chirurgii

Zaliczenie z chirurgii:
III rok kierunek lekarski studia stacjonarne i niestacjonarne 3.07.2020 godzina 9:00
IV rok kierunek lekarski studia stacjonarne i niestacjonarne 2.07.2020 godzina 12:00