Baza kliniczna wydziału

Baza kliniczna Wydziału to kliniki i oddziały kliniczne o bardzo dużym doświadczeniu i szerokim zakresie świadczeń medycznych, z dużym potencjałem rozwojowym. W ostatnich latach nastąpiła rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii z Kliniką Kardiochirurgii oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Wojewódzki Szpital Zespolony

http://wszzkielce.pl/

Świętokrzyskie Centrum Kardiologii z Kliniką Kardiochirurgii

http://wszzkielce.pl/index.php/swietokrzyskie-centrum-kardiologii/

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

https://www.onkol.kielce.pl/