Karty przedmiotów

Lata Kształcenia 2015-2021

01 Moduł Nauki Morfologiczne

 

02 Moduł Naukowe Podstawy Medycyny

 

03 Moduł Nauki Przedkliniczne

 

04 Moduł Nauki Behawioralne i Społeczne z Elementami Profesjonalizmu

 

05 Moduł Nauki Kliniczne Niezabiegowe

 

06 Moduł Nauki Kliniczne Zabiegowe

 

07 Moduł Prawne i Organizacyjne Podstawy Medycyny

 

08 Moduł Praktyczne Nauczanie Kliniczne

 

09 Moduł Praktyki Wakacyjne

 

10 Moduł Ogólnouczelniany

 

11 Moduł Fakultatywny

 


 

Lata Kształcenia 2016-2022

01 Moduł Nauki Morfologiczne

 

02 Moduł Naukowe Podstawy Medycyny

 

03 Moduł Nauki Przedkliniczne

 

04 Moduł Nauki Behawioralne i Społeczne z Elementami Profesjonalizmu

 

05 Moduł Nauki Kliniczne Niezabiegowe

 

06 Moduł Nauki Kliniczne Zabiegowe

 

07 Moduł Prawne i Organizacyjne Podstawy Medycyny

 

08 Moduł Praktyczne Nauczanie Kliniczne

 

09 Moduł Praktyki Wakacyjne

 

10 Moduł Ogólnouczelniany

 

11 Moduł Fakultatywny

 


 

Lata Kształcenia 2017-2023

01 Moduł Nauki Morfologiczne

 

02 Moduł Naukowe Podstawy Medycyny

 

03 Moduł Nauki Przedkliniczne

 

04 Moduł Nauki Behawioralne i Społeczne z Elementami Profesjonalizmu

 

05 Moduł Nauki Kliniczne Niezabiegowe

 

06 Moduł Nauki Kliniczne Zabiegowe

 

07 Moduł Prawne i Organizacyjne Podstawy Medycyny

 

08 Moduł Praktyczne Nauczanie Kliniczne

 

09 Moduł Praktyki Wakacyjne

 

10 Moduł Ogólnouczelniany

BHP I Ergonomia - Karta Przedmiotu-popr On-line (446.2 KiB)


Przysposobienie Biblioteczne (459.7 KiB)


Wychowanie Fizyczne (488.7 KiB)Przedmioty wsparcia

 

11 Moduł Fakultatywny
Fakultety
I Rok


II Rok

III Rok

IV Rok

V Rok

 

Moduł Językowy

 


 

Lata Kształcenia 2018-2024

01 Moduł Nauki Morfologiczne

 

02 Moduł Naukowe Podstawy Medycyny

 

03 Moduł Nauki Przedkliniczne

 

04 Moduł Nauki Behawioralne i Społeczne z Elementami Profesjonalizmu

 

05 Moduł Nauki Kliniczne Niezabiegowe

 

06 Moduł Nauki Kliniczne Zabiegowe

 

07 Moduł Prawne i Organizacyjne Podstawy Medycyny

 

08 Moduł Praktyczne Nauczanie Kliniczne

 

09 Moduł Praktyki Wakacyjne

 

10 Moduł Ogólnouczelniany

BHP I Ergonomia - Karta Przedmiotu-popr On-line (446.6 KiB)


Przysposobienie Biblioteczne (457.2 KiB)


W-F (488.7 KiB)

Przedmioty Wsparcia

 

11 Moduł Fakultatywny
Fakultety
I Rok


II Rok

III Rok

IV Rok

V Rok

 

Moduł Językowy

 


 

Lata Kształcenia 2019-2025

01 Grupa zajęć Nauki Morfologiczne

 

02 Grupa zajęć Naukowe Podstawy Medycyny

 

03 Grupa zajęć Przedkliniczne

 

04 Grupa zajęć Nauki Behawioralne i Społeczne z Elementami Profesjonalizmu

 

05 Grupa zajęć Nauki Kliniczne Niezabiegowe

 

06 Grupa zajęć Nauki Kliniczne Zabiegowe

 

07 Grupa zajęć Prawne i Organizacyjne Podstawy Medycyny

 

08 Grupa zajęć Praktyczne Nauczanie Kliniczne

 

09 Grupa zajęć Praktyki Wakacyjne

 

10 Przedmioty Ogólnouczelniane

BHP 2019 (104.5 KiB)


Język łaciński (23.7 KiB)


Szkolenie Biblioteczne (22.3 KiB)


W-F (27.0 KiB)

Przedmioty Wsparcia


 

11 Grupa przedmiotów Fakultatywnych
Fakultety
I Rok


II Rok

III Rok

IV Rok

V Rok

 


 

Lata Kształcenia 2020-2026

01 Grupa zajęć Nauki Morfologiczne

 

02 Grupa zajęć Naukowe Podstawy Medycyny

 

03 Grupa zajęć Przedkliniczne

 

04 Grupa zajęć Nauki Behawioralne i Społeczne z Elementami Profesjonalizmu

 

05 Grupa zajęć Nauki Kliniczne Niezabiegowe

 

06 Grupa zajęć Nauki Kliniczne Zabiegowe

 

07 Grupa zajęć Prawne i Organizacyjne Podstawy Medycyny

 

08 Grupa zajęć Praktyczne Nauczanie Kliniczne

 

09 Grupa zajęć Praktyki Wakacyjne

 

10 Przedmioty Ogólnouczelniane

BHP I Ergonomia (120.5 KiB)


Język łaciński (24.4 KiB)


Szkolenie Biblioteczne (23.4 KiB)


W-F (28.1 KiB)

Przedmioty Wsparcia

 

11 Grupa przedmiotów Fakultatywnych
Fakultety
I Rok


II Rok

III Rok

IV Rok

V Rok