O instytucie

Instytut Nauk Medycznych został utworzony w ramach struktury  Wydziału Nauk o Zdrowiu zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 47/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku

W dniu 30 września 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało Wydziałowi Nauk o Zdrowiu uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków do kształcenia lekarzy do użytku został oddany nowoczesny budynek naukowo-dydaktyczny o pow. użytkowej 5940 m2 wyposażony w najnowszej generacji sprzęt i symulatory do zajęć dydaktycznych.

Budynek  stanowi  funkcjonalną całość z istniejącym budynkiem dydaktycznym, w którym w 2013 roku ramach projektu Medic ze środków UE powstały pracownie: pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa z Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Informacji Medycznej.

Bardzo ważna jest możliwość realizacji zajęć z nauk podstawowych – przedklinicznych w ramach współpracy z Instytutem Biologii, Instytutem Chemii, Instytutem Fizyki i Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Studenci mają możliwość odbywania zajęć między innymi w Pracowni Mikroskopii Elektronowej, Biologii Molekularnej, Fizyki Medycznej, Fizyki Molekularnej, Zakładu Mikrobiologii, Zakładu Biochemii i Genetyki.