Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINÓW i ZALICZEŃ SESJI ZIMOWEJ 2016/2017 dla II roku

L.p. Przedmiot termin forma zaliczenia
1 Biochemia termin „0”- 23.01.2017 E
2 Genetyka termin „0”-  16.01.2017 (Poniedziałek) o godzinie 18.00
termin „I” –  03.02.2017 (Piątek) o godzinie 15.00
termin poprawkowy -15.02.2017 (Środa) o godzinie 16.00
E
3 Mikrobiologia kolokwium zaliczeniowe 29 stycznia o godzinie 9:00 zo
4 Fizjologia z cytofizjologią kolokwium zaliczeniowe 29 stycznia o godzinie 9:00 zo
5 Diagnostyka laboratpryjna termin „0”- 27 .01. godz. 15:00 test
termin” I”- 06.02. godz. 15:00 test
E
6 język angielski zo
7 Interwencja kryzysowa zo
8 Rośliny użytkowe i lecznicze 23.01 zo
9 Aparatura medyczna 23.01 zo

Elektroniczna rejestracja do egzaminu certyfikacyjnego B2

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.11.2016r. do dnia 30.11.2016r. odbywać się będzie elektroniczna rejestracja do egzaminu certyfikacyjnego B2
wyłącznie dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – w bieżącej sesji egz. dotyczy to wyłącznie studentów 5 semestru i powyżej.

Na stronie internetowej SJO w zakładce: EGZAMINY/ ZASADY PRZYSTĘPOWANIA ORAZ REJESTRACJI DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH
znajdą Państwo szczegóły przystępowania i logowania się do egzaminu.

Studium Języków Obcych UJK w Kielcach informuje, że od dnia 15.11.2016r. do dnia 30.11.2016r. odbywać się będą zapisy u prowadzących zajęcia z lektoratu języka obcego na egzamin B2+  wyłącznie dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych

Studenci, którzy zakończyli już lektorat jęz. obcego, nie zdawali jeszcze egzaminu i nie mają kontaktu z prowadzącym zajęcia proszeni są o osobiste zgłaszanie się do SJO (CJO, ul. Świętokrzyska 21 D, pok. 34 ) – w tych samych terminach tj. 15.11.2016r. 30.11.2016r – celem wpisu na listę egzaminacyjną.

Po upływie powyższego terminu studenci nie będą już dopisywani na listę.

Informacja

W związku ze zwolnieniem lekarskim mgr Maciej Gubały odwołujemy zajęcia z jęz. angielskiego w piątek – 21.10.2016r. ze wszystkimi studentami WLiNoZ

Konsultacje

dr Wioletta Adamus-Białek poniedziałek od 14.00 – 15.00
dr n. med. Bonita Durnaś czwartki 15. 30 – 16.30.
prof. dr hab. n. biol. Tadeusz Kuder wtorek: 10.30-11.30.
dr hab. Krystyna Kurdziel środa 11.00 – 12.00
dr Anna Kołbus poniedziałek 11.15 – 12.15 (p. C310)
dr Monika Kozłowska-Geller piątki godz. 10:00.
dr Magdalena Marcinkowska wtorek 10.00-11.00 sala -1/13
lek. Jakub Matuszczyk poniedziałek 19:00-20:00
dr hab. Jan Pałyga środa 12:00-13:00
dr hab. n. med. Marcin Pasiarski czwartek 13:00-14:00 ŚCO Klinika Hematologii i  Transplantacji Szpiku
dr Agnieszka Puchała wtorek 11.00-12.00
lek. Maria Pyda-Karwicka czwartek 11:00-12:00 sala 2/6 WLiNoZ
lek. Jakub Spałek wtorek 18:45-19:30
dr n. med. Renata Stępień piątek 14:-15:00
dr Beata Szczepanik wtorek 10.00 – 11.00 (p C224)
dr hab. Aleksander Szczurkowski piątek 13:00-14:00 sala 2/8 WLiNoZ
dr Ewa Tomal wtorek 12:00-13:00
dr n. med. Przemysław Wolak środa 15:00-16:00