Aktualności

Informacja

W dniach od 25.07.2016 do 13.09.2016r. pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przebywają na urlopach wypoczynkowych.

Wydziałowa akcja oddawania krwi

9 czerwiec (czwartek) 2016
godz. 10:00 -14.00
s. 1 i 11 (stary budynek)

Szanowny Krwiodawco, po oddaniu krwi otrzymasz:

  • zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy/nauki
  • 8 czekolad (wartość kaloryczna 4.500 kilokalorii)
  • zaświadczenie uprawniające do otrzymania 30 dniowego biletu (poproś w Rejestracji o wydanie takiego zaświadczenia a następnie udaj się do Punktu Sprzedaży Biletów ZTM na ul. Głowackiego 4 w Kielcach.
  • w RCKiK po trzech dniach od oddania krwi, bezpłatne wyniki badań: morfologii krwi (1 raz w roku), markerów wirusów HBV, HCV, HIV, testu kiłowego, grupy krwi w układzie ABO i czynnika Rh oraz Legitymację Honorowego Dawcy Krwi potwierdzającą oddanie krwi
  • zaświadczenie do Urzędu Skarbowego celem odliczenia rocznej darowizny oddanej krwi od podstawy opodatkowaniu

Wszyscy studenci, którzy oddadzą krew wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!

Do udziału w akcji zachęcają:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ośrodek Dawców Szpiku www.rckik-kielce.com.pl
Studenckie Koło Wolontariatu działające na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu
Studencki Klub Honorowych Dawców Krwi

UWAGA STUDENCI POBIERAJĄCY STYPENDIUM!

Od dnia 1.03.2016 do dnia 11.03.2016, w godzinach pracy Dziekanatu, będą wydawane decyzje o stypendium na semestr letni osobom, które złożyły stosowne oświadczenie.

Odbiór decyzji będzie możliwy wyłącznie osobiście, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.