Praktyki na kierunku lekarskim

Po zakończeniu praktyk zawodowych należy niezwłocznie oddać do Działu Praktyk Zawodowych (pok. nr 4) dokument potwierdzające realizację praktyk wakacyjnych tj.: opinie i ramowe programy podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia placówki.

Ostateczny termin złożenia dokumentów 26.09.2018


Opiekun praktyk na Kierunku Lekarskim

dr n. med. Przemysław Wolak -Opiekun praktyk IV roku na Kierunku Lekarskim, studia stacjonarne i niestacjonarne oraz The School of Medicine

Lek med. Jakub Spałek -Opiekun praktyk I, II i III roku na Kierunku Lekarskim, studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Wydziałowe stanowisko ds. praktyk na kierunek lekarski

mgr Małgorzata Lubczyńska

Sprawy dot. organizacji studenckich praktyk zawodowych można załatwiać

od poniedziałku do piątku w pok. 4 (stary budynek) w godzinach od 9:00 do 14:00
(tel. 41 349-69-82)


Informacja dotycząca nowych dzienniczków praktyk dla 3 roku kierunku lekarskiego

 

Do odbioru są nowe dzienniczki praktyk dla kierunku lekarskiego 3 rok, pok. 4 (stary budynek)

w godzinach od 9:00 do 14:00 Wydziałowe stanowisko ds. praktyk.

Studenci, którzy nie będą mieli możliwości odebrać nowego dzienniczka, mogą mieć wpisy w starym dzienniczku, następnie będą one przepisywane przez Opiekuna praktyk na Kierunku Lekarskim, studia stacjonarne i niestacjonarne dr n. med. Przemysława Wolaka


 

Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki !!!

 

Od dnia 1 października 2018 roku na naszej Uczelni funkcjonować będą 3 odrębne umowy ubezpieczenia:

 1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków dla studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia – składka roczna 45 PLN,
 2. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków dla studentów i doktorantów pozostałych Wydziałów UJK w Kielcach – składka roczna 40 PLN,
 3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla studentów i doktorantów  wszystkich Wydziałów UJK w Kielcach w związku z ich udziałem w zajęciach praktycznych i stażach na terenie RP. Suma gwarancyjna 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia – składka roczna 25 PLN.

 

Przystąpienie do umów ubezpieczenia  następuje w formie elektronicznej, zaś zapłata składki bezpośrednio na   wskazane przez InterRisk TU S.A. rachunki bankowe dla danego ubezpieczenia:

Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 35 000,00 PLN

Aby przystąpić do ubezpieczenia NNW:

 1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  a) Dla studentów Wydziału 
  Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia – podaj numer: qen3r (składka 45,00 PLN)
  b) Dla studentów z pozostałych Wydziałów Uniwersytetu(innych niż Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia) – podaj numer: mdc9u (składka 40 PLN)
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – suma gwarancyjna 50 000,00 PLN

Aby przystąpić do ubezpieczenia OC:

Zrób przelew składki 25,00 PLN na konto InterRisk nr:

28 1240 6960 7170 0800 2700 1383

WAŻNE:  InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane  osobowe  umożliwiające identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr pesel Ubezpieczonego

Pobierz certyfikat ze strony uczelni: https://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

Dokumentem potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia OC będzie jeden ogólnodostępny certyfikat zawierający nazwę Ubezpieczyciela, nazwę  Ubezpieczającego – UJK w Kielcach, numer polisy oraz skrócony zakres ubezpieczenia, który będzie udostępniony na stronie internetowej uczelni. Wydrukowany przez Ubezpieczonego studenta Certyfikat, będzie ważny wraz z bankowym potwierdzeniem wykonania przelewu pełnej kwoty składki na wskazane w polisie konto  Ubezpieczyciela.


Informacja dotycząca umundurowania studenta na praktykach

Umundurowanie powinno być zgodne z przepisami BHP

 • Mężczyźni – marynarka i spodnie (kolorystyka: biała lub biało-granatowa)
 • Kobiety – umundurowanie dwuczęściowe marynarka i spódnica/spodnie lub fartuch zapewniający właściwą ochronę bez konieczności noszenia dodatkowej odzieży (kolorystyka: biała lub biało-granatowa)

Obuwie białe zgodne z przepisami BHP (noszone tylko i wyłącznie w placówce ochrony zdrowia)


Uwaga!

W czasie odbywania praktyk student musi posiadać identyfikator wydany przez uczelnię oraz legitymację studencką.

Przypominamy, iż przed pójściem na praktykę należy odebrać od osoby reprezentującej wydziałowe stanowisko ds. praktyk:

 • skierowanie na praktykę,
 • opinię o przebiegu praktyk,
 • potwierdzenie odbycia praktyk.


Ogłoszenie dla studentów studiów stacjonarnych

Studenci 1 roku studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim mogą już wykonać bezpłatne badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Zanim zgłoszą się Państwo do Sanepidu, należy z Dziekanatu odebrać zaświadczenie o statusie studenta i zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.Ogłoszenie dla studentów studiów niestacjonarnych

Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim wykonują badania we własnym zakresie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Należy zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.Badania te są niezbędne do podjęcia praktyk przewidzianych w organizacji zajęć w następnym semestrze – okresie wakacyjnym.
Należy również pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu. Można to zrobić w terminie do 20.12.2016r. w bud. rektoratu, ul. Żeromskiego 5, pok. 47. Firma ubezpieczającą jest INTERRISK . Składka wynosi 66,10 PLN (ubezpieczenie OC, NNW i poszerzone NNW o leczenie po ekspozycji).

Zarówno aktualna książeczka do celów san.-epid., ubezpieczenie oraz odbyte szczepienie w zakresie WZW typu B stanowią podstawę dopuszczenia do odbycia praktyk wakacyjnych.


CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dysponuje programem Visiting Student w Case Western Reserve University w Cleveland skierowanym do studentów kierunku lekarskiego prowadzonym zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zainteresowani studenci powinni składać aplikacje co najmniej na 6 tygodni przed planowanym przyjazdem. Udział w ww programie umożliwia:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • pracę  w zespole medycznym,
 • analizę przypadków oraz historii pacjentów,
 • wykonywanie różnorodnych badań,
 • asystowanie przy zabiegach medycznych.
 • Wymagania, które należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do programu:
 1. O uczestnictwo w programie mogą starać się studenci 4 bądź ostatniego roku kierunku lekarskiego.
 2. Wszyscy studenci zobowiązani są do ukończenia 4 tygodniowego kursu, nie ma możliwości zrealizowania więcej przedmiotów niż 4.
 3. Student musi być w dobrej kondycji fizycznej.
 4. Należy przedstawić swoje CV, zaświadczenie szczepień w tym np. grypy w okresie sezonu grypowego.
 5. Należy dostarczyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Zgoda uczelni na uczestnictwo w programie.
 7. Każdy student musi ukończyć min 4 tyg praktyk klinicznych aby mógł ubiegać się o udział

w ww programie:

 • Medycyna,
 • Ginekologia/ Położnictwo,
 • Pediatria,
 • Chirurgia

Zarówno uczelnia jak i szpital nie gwarantują wyżywienia oraz zakwaterowania. Student na własną rękę poszukuje mieszkania m.in. można skorzystać z podanych linków i kontaktów dostępnych na stronie internetowej oraz agencji nieruchomości.

Więcej informacji na temat programu oraz wymagań można znaleźć na stronie

http://casemed.case.edu/registrar/visitingstudents/