Skład Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia

dr. n. med. Michał Spałek – koordynator
dr hab. n. med., prof. UJK Beata Kręcisz
dr n. med Piotr Lewitowicz
dr n. med. Bonita Durnaś
dr n. med. Jarosław Matykiewicz
dr hab.

n. med, prof. UJK

Andrzej Jaroszyński
dr n. med. Małgorzata Szerla
dr n. med. Małgorzata Czarny-Działak
dr n. med. Przemysław Wolak
dr n. med. Renata Stępień
dr n. med. Urszula Grabowska
lek. med. Monika Kozłowska
Ewa Mańka- student
Arkadiusz Bociek- student
Katarzyna Stec-student
Lek. dent. Paweł Barucha

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej (ŚIL)

interesariusz zewnętrzny
Lek med.  

Urszula Chonin

Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowa Rada Lekarska (ŚIL)

Interesariusz zewnętrzny
Dr n. med. Katarzyna Sobańska

 

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Kielcach

 

interesariusz zewnętrzny
Lek. med. Jacek Haduch

 

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej
Świętokrzyskie Centrum Onkologii

interesariusz zewnętrzny
Dr n. med. Sławomir Okla

 

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Świętokrzyskie Centrum Onkologii

interesariusz zewnętrzny
Dr n. med. Krzysztof Bidas

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

interesariusz zewnętrzny