Struktura Instytutu Nauk Medycznych

Dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. kształcenia w naukach przedklinicznych dr n. med. Renata Stępień
Z-ca Dyrektora kształcenia w naukach klinicznych dr n. med. Łukasz Nawacki
Sekretariat Instytutu
mgr Julia Piotrowicz
pok. D 3/16c
tel. 41 349 6970
wnoz_inm@ujk.edu.pl
julia.piotrowicz@ujk.edu.pl
starszy referent administracyjny
mgr Magdalena Raczyńska
pok. D 3/16c
tel. 41 349 6970
starszy referent administracyjny
Obsługa administracyjna Instytutu
mgr Aneta Widłak
D 3/16a
tel. 41 349 6973
aneta.widlak@ujk.edu.pl
specjalista ds. administracji
mgr Emilia Kotlarz
D 3/16a
tel. 41 349 6979
emilia.kotlarz@ujk.edu.pl
starszy referent administracyjny
mgr Anna Lasota
D 2/19
tel. 41 349 6972
anna.lasota@ujk.edu.pl
specjalista ds. administracyjnych
mgr Aneta Byra
D 3/16c
tel. 41 349 6983
aneta.byra@ujk.edu.pl
starszy referent administracyjny