Ogłoszenie

Poprawa testu z przedmiotu Terapia manualna zaburzeń czynnościowych tkanek miękkich dla grupy GPI i GPII  odbędzie się 25.01.2021 roku o godzinie 15.00 w sali 01D