Zaliczenie poprawkowe seminarium

Uwaga studenci

I rok Fizjoterapia studia II stopnia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe seminarium

u Pana prof. UJK dr hab. n o zdr. Wojciecha Kiebzaka

odbędzie się dnia 16.09.2020 r. po  uzgodnieniu telefonicznym

nr 41 303 32 44 w godzinach 12.00-12.30/14.09.2020