PIELĘGNIARSTWO I ROK I STOPNIA

Zaliczenie poprawkowe  z przedmiotu  „Mikrobiologia i parazytologia” u Pana prof. dr hab. Roberta Buckiego  i  Pana dr Grzegorza Króla odbędzie się w dn. 23.02.2021r. godz. 17.00 przez platformę  e-learningową.