DYPLOMOWY EGZAMIN ZAWODOWY –TERMIN POPRAWKOWY

Szanowni Państwo,

Dyplomowy Egzamin Zawodowy odbędzie się:

–              część teoretyczna – 16.09.2021 rok, godz. 8:00;

–              część praktyczna (egzamin metodą OSCE) – 16-17.09.2021 roku, CSM,

– 16.09.2021 – godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 (grupa 8 osobowa na każdą godzinę).

– 17.09.2021 – godz. 9.00, 13.00, 15.00 (grupa 8 osobowa na każdą godzinę).

Pozytywny wynik części teoretycznej uprawnia do przystąpienia do części praktycznej.

Na egzamin należy się zabezpieczyć we własną maseczkę i długopis.
Odzienie zewnętrzne, torby, plecaki, torebki i telefony należy zostawić w szatni.
W dniu egzaminu teoretycznego należy dostarczyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

Link do Regulaminu: https://cm.ujk.edu.pl/instytut-nauk-o-zdrowiu/kierunki-studiow-inoz/kierunek-ratownictwo-medyczne/dyplomowanie/regulamin-dyplomowania/

 

Pozdrawiam serdecznie,
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
Dr Dorota Rębak