Kierunki studiów Instytutu Nauk o Zdrowiu

Studia stacjonarne

Fizjoterapia ( studia I stopnia 3-letnie ) – nie prowadzi się naborów
Fizjoterapia ( studia II stopnia 2-letnie )
Fizjoterapia ( studia jednolite magisterskie 5-letnie )
Pielęgniarstwo ( studia I stopnia 3-letnie )
Pielęgniarstwo ( studia II stopnia 2-letnie )
Położnictwo ( studia I stopnia 3-letnie )
Położnictwo ( studia II stopnia 2-letnie )
Zdrowie publiczne ( studia I stopnia 3-letnie )
Zdrowie publiczne ( studia II stopnia 2-letnie )
Zdrowie publiczne ze specjalnością: organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych ( studia II stopnia 2-letnie )
Dietetyka (studia I stopnia 3-letnie)
Ratownictwo medyczne ( studia I stopnia 3-letnie )
Kosmetologia ( studia I stopnia 3-letnie )
Kosmetologia ( studia II stopnia 2-letnie )
Wychowanie fizyczne ( studia I stopnia 3-letnie )

Studia niestacjonarne

Fizjoterapia ( studia I stopnia 3-letnie ) – nie prowadzi się naborów
Fizjoterapia ( studia II stopnia 2-letnie )
Fizjoterapia ( studia jednolite magisterskie 5-letnie )
Pielęgniarstwo ( studia II stopnia 2-letnie )
Położnictwo ( studia II stopnia 2-letnie)
Zdrowie publiczne ( studia I stopnia 3-letnie )
Zdrowie publiczne ( studia II stopnia 2-letnie )
Zdrowie publiczne ze specjalnością: organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych ( studia II stopnia 2-letnie )
Dietetyka (studia I stopnia 3-letnie)
Ratownictwo medyczne ( studia I stopnia 3-letnie )
Kosmetologia ( studia I stopnia 3-letnie )
Kosmetologia ( studia II stopnia 2-letnie )
Wychowanie fizyczne ( studia I stopnia 3-letnie )