Kierunkowe Zespoły ds. jakości kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Collegium Medicum
dla kierunku Dietetyka

Lp.

Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1

dr inz. Kamila Sobaś

koordynator

2

dr n.med. Edyta Naszydłowska

zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. kształcenia

3

prof. nadzw.dr hab. n.o zdr. Edyta Suliga

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu)

4

dr n. o zdr. Anna Tokarska

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu

5

dr n. o zdr. Aleksandra Cieślik

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu

6

mgr Dorota Mikołajewicz

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych(z placówki DPS Zgórsko-Nowiny)

7

mgr Barbara Bartkiewicz

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych(z placówki Klinika Chirurgii Głowy i Szyi)

8

mgr Elżbieta Bujak

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych(z placówki Gabinet dietetyczny Kielce ul.Olszewskiego)

9

Szymon Osowski

student kierunku dietetyka (wskazany przez WOSS)

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Collegium Medicum
dla kierunku Fizjoterapia

Lp.

Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. kształcenia

2

dr n. med. Renata Gałuszka

Koordynator Erasmusa na kierunku Fizjoterapia

3

dr n. med. Ewelina Kamińska-Gwóźdź

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

4

dr n. med. Anna Lipińska

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

5

dr n. med. Agata Michalska

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

6

dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

7

dr n. med. Małgorzata Starczyńska

8

dr n. o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

9

mgr Artur Marszałek

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

10

dr n. med. Anna Opuchlik

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (z placówki Świętokrzyskie Centrum Onkologii – kierownik Zakładu Rehabilitacji )

11

Żaneta Wypych

student kierunku Fizjoterapia (wskazany przez WOSS)

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Collegium Medicum
dla kierunku Kosmetologia

Lp.

Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1

dr n. o zdr. Elżbieta Rebiś

koordynator

2

dr n.med. Edyta Naszydłowska

zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. kształcenia

3

prof. nadzw.dr hab. n.o zdr. Stanisław Góźdź

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu)

4

dr n.med. Małgorzata Czarny-Działak

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu)

5

mgr Monika Michalak

n-l akademicki

6

mgr Katarzyna Kulik-Siarek

n-l akademicki

7

mgr Agnieszka Sobczyk

n-l akademicki

8

mgr Iwona Benewiat-Słoń

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych(z placówki salon kosmetyczny)

9

technik usług kosmetycznych Ewa Pela

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych(z placówki salon kosmetyczny)

10

mgr Katarzyna Znojek

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych(z placówki salon kosmetyczny)

11

Dominika Kępa

student kierunku kosmetologia (wskazany przez WOSS)

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Collegium Medicum
dla kierunku Pielęgniarstwo

Lp.

Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1

dr Małgorzata Kaczmarczyk

zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. kształcenia

2

dr Przemysław Zając

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu )

3

dr Elżbieta Kamusińska

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu )

4

dr Ewelina Nowak

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu )

5

mgr Elżbieta Zawierucha

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu )

6

mgr Ewa Mikołajczyk

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych)

7

mgr Wiesława Nowocień

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Wojewódzki Szpital Zespolony Kielce)

8

Izabela Oleś

student kierunku Pielęgniarstwo (wskazany przez WOSS)

9

Inga Mstowska

student kierunku Pielęgniarstwo (wskazany przez WOSS)

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Collegium Medicum
dla kierunku Położnictwo

Lp.

Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1

dr Małgorzata Kaczmarczyk

zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. kształcenia

2

dr Beata Szpak

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu )

3

mgr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu )

4

mgr Ewelina Siczek

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu )

5

mgr Beata Prokop

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu )

6

mgr Katarzyna Wójcik

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu )

7

mgr Izabela Oszmiana

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych)

8

mgr Lucyna Wychowaniec

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny Kielce)

9

Aleksandra Gołuch

student kierunku Położnictwo (wskazany przez WOSS)

10

Dominika Stanek

student kierunku Położnictwo (wskazany przez WOSS)

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Collegium Medicum
dla kierunku Ratownictwo Medyczne

Lp.

Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1

dr n. o zdr. Dorota Rębak,

zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. kształcenia

2

dr n. med. Małgorzata Knap,

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu)

3

dr n. med. Aleksandra Słopiecka,

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu)

4

mgr Paulina Łon,

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu)

5

mgr Mateusz Putowski,

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu)

6

mgr Bartosz Wydrych,

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu)

7

mgr Kamil Makowski,

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauki o zdrowiu)

8

mgr Beata Radek,

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa medycznego i Transportu Sanitarnego

9

mgr Izabela Waldon,

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Szpital Św Aleksandra w Kielcach –pielęgniarka oddziałowa )

10

lek. med. Krzysztof Łon

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (MSWiA w Kielcach, specjalista medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych

11

Aleksandra Raczyńska,

student kierunku Ratownictwo medyczne

12

Kołodziej Klaudia,

student kierunku Ratownictwo medyczne

13

mgr Edyta Barańska

Doktorantka – osoba wskazana przez dziekana

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Collegium Medicum
dla kierunku Wychowanie Fizyczne

Lp.

Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1.

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. kształcenia

2.

dr hab. n. o kf. Marek Żak

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

3.

dr n. o kf. Robert Dutkiewicz

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Sportu UJK

4.

dr n. o kf. Tomasz Winiarczyk

n-l akademicki ( reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

5.

mgr Jolanta Drezno

n-l akademicki ( reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

6.

mgr Justyna Kołodziejska

n-l akademicki ( reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

7.

mgr Magdalena Lipińska-Stańczak

Koordynator Erasmusa na kierunku Wychowanie Fizyczne

8.

mgr Filip Szołowski

n-l akademicki ( reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

9.

dr n. hum. Iwona Kijewska

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach)

10.

mgr Rafał Gil

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Szkoła Podstawowa nr 33 w Kielcach – n-l wf, trener koszykówki, drugi trener reprezentacji Polski do lat 15, szkoleniowiec drugoligowego AZS UJK Kielce)

11.

Miłosz Opuchlik

student kierunku Wychowanie Fizyczne (wskazany przez WOSS)

12.

Radosław Dutkiewicz

student kierunku Wychowanie Fizyczne (wskazany przez WOSS)

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Collegium Medicum
dla kierunku Zdrowie Publiczne

Lp.

Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1

dr n. o zdr Dorota Rębak

zastępca dyrektora Instytutu Nauko Zdrowiu ds. kształcenia

2

dr n o kf. Elżbieta Cieśla

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

3

dr n. o zdr. Małgorzata Starczyńska

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

4

dr n o zdr. Agnieszka Strzelecka,

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

5

dr n. hum. Mirosława Skawińska,

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

6

dr n. hum. Edyta Laurman-Jarząbek

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

7

mgr Marzena Reliszka,

n-l akademicki (reprezentant dyscypliny nauk o zdrowiu)

8

mgr Renata Szymańska-Gałązka

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

9

mgr Wioletta Dyderska

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach

10

Maria Kamińska,

student kierunku Zdrowie publiczne

11

Kozak Klaudia

student kierunku Zdrowie publiczne

12

dr n. hum Aldona Kopik

nauczyciel akademicki– osoba wskazana przez dziekana