Struktura Instytutu

Dyrektor Instytutu dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr n. biol. Justyna Klusek
Z-cy Dyrektora ds. kształcenia dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
  dr n. o kf. Małgorzata Markowska
  dr n. med. Edyta Naszydłowska
  dr n. o zdr. Dorota Rębak
  dr n. med. Grażyna Wiraszka – koordynator w zakresie praktyk zawodowych

 

Sekretariat Instytutu
mgr Monika Sikora starszy specjalista ds. administracyjnych
Obsługa administracyjna Instytutu
mgr Agata Adamczyk starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Elżbieta Hombek starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Beata Niebudek starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Katarzyna Szydłowska starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Magdalena Tofil starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Paulina Zięba – Szczepaniak  

 

 • Katedra Pielęgniarstwa, Położnictwa i Medycyny Ratunkowej
 • Zakład Zdrowia Publicznego
 • Zakład Żywienia, Dietetyki
 • Zakład Fizjoterapii
 • Zakład Wychowania Fizycznego i Posturologii i Gerontologii
 • Laboratorium Posturologii
 • Katedra Onkologii
 • Klinika Onkologii Klinicznej ŚCO
 • Klinika Endokrynologii ŚCO
 • Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i SzyiŚCO
 • Klinika Radioterapii
 • Klinika Urologii im. dr n. med. Stefana Olszewskiego
 • Katedra Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Farmakologii
 • I Klinika Kardiologii i Elektroterapii ŚCK
 • Zakład Psychologii Zdrowia i Psychiatrii
 • Punkt Interwencji Kryzysowej dla studentów