Struktura Instytutu

Dyrektor Instytutu dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr n. biol. Justyna Klusek
Z-cy Dyrektora ds. kształcenia na kierunkach:  
Pielęgniarstwo dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
Położnictwo dr n. o zdr. Przemysław Zając
Wychowanie Fizyczne dr n. o kf. Małgorzata Markowska
Fizjoterapia dr n. med. Agata Michalska
Ratownictwo Medyczne i Zdrowie Publiczne dr n. o zdr. Dorota Rębak
Dietetyka dr inż n. rol. Kamila Sobaś
Kosmetologia dr n. chem. Ewelina Błońska- Sikora
  dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska – koordynator w zakresie praktyk zawodowych

 

 

Sekretariat Instytutu
mgr Monika Sikora
pok. A 0.09
tel. 41 349 6989
inoz@ujk.edu.pl
monika.sikora@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Jolanta Sidorwicz
pok. A 0.09
tel. 41 349 6999
jolanta.sidorowicz@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Paulina Zięba – Szczepaniak
pok. A 0.09
paulina.zieba-szczepaniak@ujk.edu.pl
starszy referent administracyjny
Obsługa administracyjna Instytutu
Kierunek Pielęgniarstwo
mgr Agata Adamczyk
pok. B 2.21
tel. 41 349 6935
agata.adamczyk@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Kierunek Położnictwo
mgr Katarzyna Bochnak
pok. B 2.21
tel. 41 349 6838
katarzyna.bochnak@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Kierunek Kosmetologia i Dietetyka
mgr Beata Niebudek
pok. B 2.05
tel. 41 349 6952
beata.niebudek@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Kierunek Ratownictwo Medyczne i Zdrowie Publiczne
mgr Marzena Krzysiek
pok. B 2.22
tel. 41 349 6948
marzena.krzysiek@ujk.edu.pl
specjalista ds. administracyjnych
Kierunek Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne
mgr Magdalena Tofil
pok. B 2.22
tel. 41 349 6954
magdalena.tofil@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych