Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
pok. D 1/13, tel. 349 6905

Z-ca Dyrektora ds. nauki
dr n. biol. Justyna Klusek
pok. D 3/10, tel. 349 6971

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
pok. B 2.20, tel. 349 6908

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne
dr n. o kf. Małgorzata Markowska
pok. B 2.23, tel. 349 6963

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne
dr n. o zdr. Dorota Rębak
pok. B 2.23, tel. 349 6943

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Dietetyka i Kosmetologia
dr n. med. Edyta Naszydłowska
pok. A 0.08, tel. 349 6953

Z-cy Dyrektora ds. kształcenia koordynator w zakresie praktyk zawodowych
dr n. med. Grażyna Wiraszka
pok. B 2.20, tel. 349 6936