Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
pok. A 0.08, tel. 41 349 6947, 41 349 6989, edyta.suliga@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. nauki
dr n. biol. Justyna Klusek
pok. A 0.08, tel. 41 349 6947, justyna.klusek@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
pok. B 2.20, tel. 41 349 6908, malgorzata.kaczmarczyk@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Położnictwo
dr n. o zdr. Przemysław Zając
pok. B 2.20, tel. 41 349 6949, przemyslaw.zajac@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne
dr n. o kf. Małgorzata Markowska
pok. B 2.23, tel. 41 349 6963, malgorzata.markowska@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunkach Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne
dr n. o zdr. Dorota Rębak
pok. B 2.23, tel. 41 349 6943, dorota.rebak@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunkach Dietetyka i Kosmetologia
dr n. med. Agata Michalska
pok. B 2.05, tel. 41 349 6953, michalska.agata@ujk.edu.pl

Z-cy Dyrektora ds. kształcenia koordynator w zakresie praktyk zawodowych
dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska
pok. B 2.05, tel. 41 349 6960, justyna.pogorzelska@ujk.edu.pl