Absolwenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb zawodowych absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Badanie jest
prowadzone przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną wykorzystane do rozważenia możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian w standardach kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz pozwolą na dokonanie oceny oczekiwań absolwentów wobec pracodawców. Wypełniając ankietę macie Państwo szansę realnego wpływu na poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.
Zapewniamy pełną poufność badania. Zebrane dane zostaną opracowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych, wspólnych dla wszystkich wypełnionych ankiet, dzięki czemu niemożliwa będzie identyfikacja odpowiedzi udzielonych przez poszczególnych respondentów.
Ankieta będzie dostępna do dnia 15 listopada 2019 r. W celu wypełnienia ankiety
należy kliknąć na poniższy link:
http://akademiapp.mz.gov.pl/ankiety/index.php/465486?token=Pe3HqPlVzkB8E7U&lang=pl
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia: Małgorzata Pielak tel. 22 63 49 239, e-mail: m.pielak@mz.gov.pl, Aleksandra Sejda tel. 22 63 49 370, e-mail: a.sejda@mz.gov.pl.
Wyrażone przez Państwa opinie będą miały dla nas bardzo dużą wartość.
Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji badania.
Z poważaniem

Greta Kanownik
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/