HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH z języków obcych w sesji zimowej 2015/2016

01.02.2016r.

Język angielski

Komisje Godz. egzaminu Miejsce/Sala Wydz./Kierunek
B1 specjalist.

 

9.00 – 11.30 ul. Świętokrzyska 21D

s. 16 – CJO

 

 

cały WLiNoZ

 

B2

 

9.00 – 11.15

 

ul. Świętokrzyska 21

s. 0/14 – CPiB

 

 

cały WPAiZ, WH, WPiA, WLiNoZ

B2

 

9.00 – 11.15

 

ul. Świętokrzyska 21

AULA-Zarządzanie

 

 

cały WMP

 

Komisje Godz. egzaminu Miejsce/Sala Wydz./Kierunek
B2

 

16.00-18.15

 

 

 

 

ul. Świętokrzyska 21

AULA-Zarządzanie

 

 

 

 

studia niestacjonarne + egzamin warunkowy (studia stacjonarne i niestacjonarne) – wszystkie wydziały!!!

B1 specjalist.

 

16.00 – 18.30 ul. Świętokrzyska 21D

s. 16 – CJO

 

 

cały WLiNoZ egzamin warunkowy

 

 

JĘZYK NIEMIECKI miejsce: ul. Świętokrzyska 21D (CJO)

POZIOM GODZ. MIEJSCE
B2

(wszystkie wydziały, st. stacjonarne)

12.00 – 14.15 sala 214

CJO

B2 niestacjonarne + egzamin warunkowy

(wszystkie wydziały st. stacj. i niestacj.)

16.00 – 18.15 sala 214

CJO

 

JĘZYK ROSYJSKI miejsce: ul. Świętokrzyska 21D (CJO)

POZIOM GODZ. MIEJSCE
B2

 stacjonarne i niestacjonarne + egzamin warunkowy

(wszystkie wydziały)

12.00 – 14.15 sala 18

CJO

 

JĘZYK FRANCUSKI miejsce: ul. Świętokrzyska 21D (CJO)

POZIOM GODZ. MIEJSCE
B2

(wszystkie wydziały)

12.00 – 14.15 sala 15

CJO

 

 

 

 

Harmonogram egzaminów ustnych z języka angielskiego

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – 03.02.2016r.

Data Godzina Poziom Miejsce:

ul. Świętokrzyska 21D

CJO

03.02.2016

środa

 

 

 

 

od 9.00

 

 

B2

WMP

nazwiska od A… do De…

B2

WMP

nazwiska od Do… do Ha…

B2

WMP

nazwiska od Hu… do Kosa…

B2

WMP

nazwiska od Kosm… do My…

B2

WMP –

nazwiska od Na… do Ru…

B2

WMP –

nazwiska od Sa… do Szcz…

B2

WMP

nazwiska od Szp… do Ż…

 

sala 15

 

 

sala 16

 

 

sala 17

 

 

sala 18

 

 

sala 19

 

 

 

sala 120

 

 

sala 121

 

 

 

Harmonogram egzaminów ustnych z języka angielskiego

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny + Wydział Humanistyczny + Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania + Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu – 04.02.2016r.

Data Godzina Poziom Miejsce:

ul. Świętokrzyska 21D

CJO

04.02.2016

czwartek

 

 

 

 

od 9.00

 

 

B2

WH

 

 

B2

WPAiZ

Ekonomia + Zarządz.

 

B2

WPAiZ 

Administr + Logistyka

 

B2

WPiA

 

 

B2

WLiNoZ

 

   B1 specjalistyczny

WLiNoZ

 

 

sala 15

 

 

 

sala 16

 

 

 

sala 17

 

 

 

sala 18

 

 

 

sala 19

 

 

 


 

Harmonogram egzaminów ustnych z języka angielskiego

na studiach niestacjonarnych + egzaminy warunkowe  05.02.2016r.

Data Godzina Poziom Miejsce:

ul. Świętokrzyska 21D

CJO

05.02.2016

piątek

 

 

 

 

od 16.00

 

 

B2 niestacjonarne

wszystkie wydziały

B2 niestac. egz. war.

wszystkie wydziały

nazwiska od A… do Le…

 

B2 niestac. egz. war.

wszystkie wydziały

nazwiska od Li… do Z…

 

B2 egz. war.

wszystkie wydziały

nazwiska od A… do Ga…

 

B2 egz. war.

wszystkie wydziały

nazwiska od Go… do Kw…

 

B2 egz. war.

wszystkie wydziały

nazwiska od La… do R…

 

B2 egz. war.

wszystkie wydziały

nazwiska od S… do Z…

 

           sala 15

 

 

sala 16

 

 

 

sala 17

 

 

 

sala 18

 

 

 

sala 19

 

 

 

sala 120

 

 

 

sala 121

 

       

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH

W SESJI ZIMOWEJ 2015/2016 – STUDIA STACJONARNE

3-5.02.2016r.

JĘZYK NIEMIECKI miejsce: ul. Świętokrzyska 21D, Centrum Języków Obcych

POZIOM DATA/GODZ. MIEJSCE
B2 – WMP

 

03.02.2016

od godziny 9.00

sala 7
B2 – WPAiZ, WH, WPiA

 

04.02.2016

od godziny 9.00

sala 120

 

JĘZYK ROSYJSKI miejsce: ul. Świętokrzyska 21D, Centrum Języków Obcych

POZIOM DATA/GODZ. MIEJSCE
B2 – wszystkie wydziały

 

03.02.2016

8.00-9.00

sala 19

 

 

JĘZYK FRANCUSKI miejsce: ul. Świętokrzyska 21D, Centrum Języków Obcych

POZIOM DATA/GODZ. MIEJSCE
B2 – wszystkie wydziały

 

03.02.2015

8.30-9.00

sala 18

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH

W SESJI ZIMOWEJ 2015/2016 – STUDIA NIESTACJONARNE + EGZAMIN WARUNKOWY

05.02.2016r.

JĘZYK NIEMIECKI miejsce: ul. Świętokrzyska 21D, Centrum Języków Obcych

POZIOM DATA/GODZ. MIEJSCE
B2 – wszystkie wydziały (studia niestacjonarne)

B2 – egzamin warunkowy (studia niestacjonarne)

B2 – egzamin warunkowy (studia stacjonarne 8 osób)

 – nazwiska od A… do Ję…

 

05.02.2016

od 15.00

sala 117

 

B2 – egzamin warunkowy (studia stacjonarne)

nazwiska od Ka… do Ż

 

05.02.2016

od 15.00

sala 122