Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia w roku akademickim 2017/2018 dla kierunku Pielęgniarstwo:

 1. Dr n. med. Grażyna Czerwiak – przedstawiciel minimum kadrowego, koordynator
 2. Dr n. med. Grazyna Wiraszka – przedstawiciel minimum kadrowego
 3. Dr n. o zdr Jadwiga Krawczyńska – kierownik Pracowni Pielęgniarstwa
  i Położnictwa
 4. Dr n. med. Kazimiera Zdziebło –  nauczyciel akademicki
 5. Dr n. med. Elżbieta Kamusińska – nauczyciel akademicki
 6. Mgr Paulina Zięba – sekretarz
 7. Mgr Ewa Mikołajczyk – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. Olaf Francik – przedstawiciel studentów

Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia w roku akademickim 2017/2018 dla kierunku Położnictwo:

 1. Dr Beata Szpak – przedstawiciel minimum kadrowego, koordynator
 2. Mgr Maria Michalska – nauczyciel akademicki
 3. Mgr Marzena Wrześniewska –  nauczyciel akademicki
 4. Mgr Marlena Durlik – nauczyciel akademicki
 5. Mgr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk – nauczyciel akademicki
 6. Mgr Agata Adamczyk – sekretarz
 7. Mgr Ewa Skibińska- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. Anna Kozieł – przedstawiciel studentów

Wykaz Placówek z podpisanymi umowami rok akad. 2019-2020

Wykaz Placówek z podpisanymi umowami rok akad. 2018-2019