Projekt „OPERACJA – STAŻ!”

UWAGA! Stażyści uczestniczący w Projekcie Operacja Staż proszeni są o niezwłocznie stawienie się w Biurze Projektu pokój 2/19 celem złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentacji .

Kierownik Projektu
Elżbieta Zawierucha