Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na kadencję 2016-2020

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska dyrektor IPP
dr n. med. Grażyna Wiraszka wicedyrektor IPP ds. nauki
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk wicedyrektor IPP ds. dydaktyki
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński n-l akad. z tytułem prof.
prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan n-l akad. z tytułem prof.
prof. dr hab. n. med. Marianna Janion n-l akad. z tytułem prof.
prof. dr hab. n. med. Maciej Kielar n-l akad. z tytułem prof.
dr hab. n. med. Anna Polewczyk n-l akad. na stanowisku prof. nadzw.
dr hab. n. med. Wojciech Rokita n-l akad. na stanowisku prof. nadzw.
dr hab. n. med. Marek Sikorski n-l akad. na stanowisku prof. nadzw.
dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki n-l akad. na stanowisku prof. nadzw.
dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga n-l akad. na stanowisku prof. nadzw.
dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska adiunkt
dr n. med. Wojciech Przybylski adiunkt
dr n. med. Grażyna Czerwiak st. wykładowca
mgr Agata Adamczyk prac. nie będący n-lem akad.